Medlem af Dansk Psykologforening


Psykolog Linnea AndersenReferencer:


Kasper Cramer Engebjerg,
tidligere afdelingsleder på Aabybro skole, nu leder af Vesterkærets skole i Aalborg:

”Jeg vil gerne sige dig TUSIND tak for et rigtigt godt samarbejde igennem mange år. Du er engageret, ærlig, direkte og meget faglig velfunderet. Du fortæller tingene som de er, men også så de kan forstås og ikke kompliceres. Du finder de gode veje, som vi kan bygge videre på. Noget som jeg som leder nyder godt af, men det gør lærere og ikke mindst forældre/børn jo også. Du har hjulpet mig som leder i forhold til at vurdere og reflektere over mine lærere, hvilket du har gjort på en meget elegant og ordentlig måde”.

Line Ejsing, psykolog,
PPR Jammerbugt.

”Jeg har gået i supervision ved Linnea som led i mit autorisationsforløb. Mit forløb ved Linnea har hjulpet mig med at rette mit fokus, uanset kompleksitet. Linnea har med sin faglige skarphed og altid positive, men realistiske indstilling gjort det muligt for mig at se det mulige udviklingstrin, selv i det, der til tider har syntes næsten umuligt. Jeg oplever, at forløbet har hjulpet mig i retningen af en større faglig sikkerhed, der er mig til hjælp i mit daglige arbejde."

Maj-Brit Korsgaard,
PPR Jammerbugt.

” I mit supervisionsforløb med Linnea Andersen har jeg gennem refleksion og sparring fået større faglig selvindsigt samt konkrete handlemuligheder, der direkte har kunnet overføres til praksis. Supervisionen har været karakteriseret ved løbende justering alt efter hvilken sag eller problemstilling, der har været drøftet."

Helle Klith,
børnehaveklasseleder, Aabybro skole

”Du er altid meget imødekommende, lyttende og jeg føler mig taget alvorligt, når jeg kommer med nogle problemstillinger til dig. Du kommer ikke med selve løsningen, men du kommer med nogle meget konkrete og håndgribelige forslag, og viser en stor forståelse for den hverdag, som børn og voksne skal fungere i. Når jeg har mødtes med dig, går jeg altid hjem med en god mavefornemmelse og det er jo rigtig rart !! Så tak for din måde at samarbejde på...”

Hanne Sejfert,
Pædagogisk leder
Vuggestuen Tumlingen - Aabybro

”Vores samarbejde med Linnea har været yderst kompetent. Linnea er fagligt dygtig og besidder en god portion erfaring, som hun gerne deler ud af, til gavn og nytte i vores samarbejde. Linnea er en varm imødekommende og positiv person, der med sin indlevelse fordyber sig i de opgaver hun har mødt hos os i Tumlingen, i arbejdet med og omkring børnene, i forældresamarbejdet og som superviser for personalet. Vi kan derfor på det varmeste anbefale Linnea”

Jesper Lykke Christensen,
Leder af PPR, Jammerbugt:

”Linnea har (fra 1.8.97-1.9.16) haft funktion som fuldtids psykolog til pædagogisk-psykologisk betjening af børn, forældre og ansatte ved skoler og dagtilbud. Linnea har desuden superviseret plejefamilier samt haft støttende forløb med børn og forældre. Linnea har endvidere i mange år haft funktion som stedfortræder for leder af PPR og fuldførte i den forbindelse i 2014 en diplomuddannelse i ledelse. Afgangsprojektet ved denne lederuddannelse var ”Trekantstænkning: Trianguleringen af psykologen i PPR”. Linneas overvejelser og modelbeskrivelse i projektet har bl.a. dannet grundlag for interne udviklingstiltag ved PPR og har i væsentligt grad bidraget til PPR´s selvforståelse i forhold til fagpersonens muligheder og dilemmaer.
Linnea fremstår kompetent i forhold til psykologfagets viden og metoder og er samtidigt en fremragende kommunikator, som på overbevisende måde inddrager den foreliggende kontekst i sin opgavevaretagelse. Linnea fremstår samlet set som en helstøbt psykolog.”


Nanna og Tomas, forældre
"Vi vil gerne sige stor tak til dig for det Cool Kids forløb Cecilie og vi har haft hos dig. Vi har igennem forløbet set vores datter ændre sig i en positiv retning, de redskaber Cool Kids har givet os, har givet stor mening. Vi har følt os meget velkommen hos dig, og du har været god til at aflæse vores datters signaler og hun har hurtigt følt tillid til, at du var en der kunne hjælpe hende. Nu hvor forløbet er afsluttet er vi endnu ikke i mål, men vi er godt på vej og med en tro på, at det vi gør som forældre er det rigtige for at hjælpe vores datter bedst muligt."

Tina og Henrik, forældre
"Tusind tak for den hjælp, vejledning, sikkerhed, og tro du har givet os. Cool kids programmet har været fantastisk for os og Sofie. Vi har fået troen på det vi gør er rigtigt og er blevet mere sikker i vores rolle, som forældre til et barn med angst. Det går rigtigt godt med Sofie nu og vi har set en stor positiv udvikling af hende og os selv her i forløbet. Tak."

Line, forælder
"Jeg vil bare skrive tak for hjælpen med alting, min søn stortrives og rykker sig store skridt hele tiden.. Han sover nu i egen seng hele natten, kommer kun ind hvis han har haft mareridt eller lign. Han har ikke problemer med emneuger osv længere. Han er begyndt og få flere legekammerater og er begyndt og lege ude ved andre, uden jeg er med. Han elsker skolen, og er glad for at komme afsted hver dag, og har fået mere overskud når han kommer hjem, end førhen. Det er så vildt og se hans store udvikling - fantastisk. VH Line"